MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY

Informacje o wcześniejszych edycjach Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy
Turystyczno – Krajoznawczej PTTK znajdują się na stronie:

https://zakreconebusole.wordpress.com/miedzyszkolne-konkursy-pttk-w-naszej-szkole/.

!!! KONKURS „PODRÓŻE PO PODKARPACIU”
!!! d
la uczniów klas 7 i 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE zaprasza do udziału
w IV POWIATOWYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM
PODRÓŻE PO PODKARPACIU„.

Rok 2022 został ogłoszony rokiem Ignacego Łukasiewicza.
W związku z tym, tematem tegorocznej edycji naszego konkursu
jest „Wycieczka do Krosna i Bóbrki” – miejsc związanych z działalnością twórcy przemysłu naftowego.

Osoby chętne do udziału w w/w konkursie proszone są o przygotowanie
prezentacji  multimedialnej zgodnie z wymogami regulaminu konkursu
i przesłanie pracy na adres: konkurs.pttk@gmail.com do dnia 7 marca 22 r.
Regulamin konkursu:

ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Rok 2022 został ogłoszony rokiem Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym, tematem tegorocznej edycji konkursu PODRÓŻE PO PODKARPACIU jest „Wycieczka do Krosna i Bóbrki” – miejsc związanych z działalnością twórcy przemysłu naftowego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12.
3. Konkurs jest zgłoszony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w celu dopisania go do listy konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły.
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 7 – 8 ze szkół podstawowych Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów.
5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez każdego z uczestników.
6. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 http://www.sp2.rzeszow.pl oraz wysłane drogą elektroniczną do szkół.
7. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
8. Przesłane prezentacje stają się własnością organizatora konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Należy przygotować pracę konkursową w postaci prezentacji multimedialnej zgodnie z wytycznymi:
1. Prezentacja multimedialna powinna składać się z 20 slajdów.
2. Pierwszy slajd – strona tytułowa – powinien zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły.
3. Na ostatnim slajdzie prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
4. Prezentacja zgłoszona do konkursu może być wykonana w PowerPoint,
ale zapisana i przesłana w pliku PDF.

    Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły.
5. W pracach należy unikać zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań.
ZAKRES KONKURSU:
1. Historia i zabytki Krosna.
2. Życiorys Ignacego Łukasiewicza i jego dokonania.
3. Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
4. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
5. Ciekawostki związane z tematyką konkursu.
PRACE ZOSTANĄ OCENIONE POD WZGLĘDEM:
 zgodności prezentacji z tematyką,
 oryginalnego i ciekawego ujęcia tematu wzbogacone ilustracjami, fotografiami itp.,
 poprawności językowej,
 poziomu estetycznego prac (np. jakości zdjęć).
NAGRODY:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.
O wszystkich kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

WAŻNY DOKUMENT
Uczestnicy konkursu proszeni są o wydrukowanie i uzupełnienie strony 4  (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) załączonego poniżej dokumentu oraz doręczenie go do pani Barbary Zamojcin.

REGULAMIN_konkursu_IV_edycja_Podróże_po_Podkarpaciu


XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK – 2021 r.
„Kolej na PTTK”

LAUREACI KONKURSU „Kolej na PTTK”

Pierwsza kategoria wiekowa – uczniowie klas 5 – 6.
I miejsce:
Karol Czeran – SP 9
Julia Magdziak – SP 23
II miejsce:
Tymon Banaśkiewicz – SP 5
III miejsce:
Valeriia Rukh – SP 18
Gabriela Gazda – SP 5
Jakub Halicki – SP 18

Druga kategoria wiekowa – uczniowie klas 7 – 8.
I miejsce:
Amelia Kubit – SP 14
Dagmara Niewiadomska – SP 9
II miejsce:
Bartosz Szlęzak – SP 2
Jakub Pelc – SP 23
III miejsce:
Aleksandra Szeremeta – SP 23
Magdalena Dull – SP 27

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział
w konkursie, przygotowanie bardzo ciekawych prezentacji.
Laureatom GRATULUJEMY!!!
Organizatorzy Konkursu
Rzeszowski Oddział PTTK, Barbara Kumor i Barbara Zamojcin

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI, KTÓRE ZAJĘŁY I MIEJSCA

Karol Czeran SP9- Prezentacja PTTK
Julia_Magdziak_SP23_Im_KL_5_6
Amelia_Kubit_SP14_Im_KL_7_8
2. Dagmara_Niewiadomska_SP9_Im_KL_7_8

CELE  KONKURSU:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i turystycznych uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności przedmiotowych.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji oraz tworzenia prezentacji multimedialnej.
 • Propagowanie aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i uprawiania turystyki z PTTK.
 • Zapoznanie uczniów z historią oraz współczesną działalnością PTTK.
 • Promowanie PTTK jako doświadczonego organizatora imprez turystycznych i krajoznawczych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

FORMA  KONKURSU:

Nawiązując do hasła programowego „Kolej na PTTK!” zapraszamy do indywidualnego wykonania prezentacji multimedialnej przedstawiającej:

 1. różnorodność krajobrazów Polski (klasy 5-6),
 2. różnorodność krajobrazów świata (klasy 7-8)

w nawiązaniu do działalności Towarzystwa, a szczególnie historii działań naszego Oddziału PTTK  (należy przedstawić  krajobrazy, które były celem wypraw organizowanych przez PTTK).    

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Rzeszowa i okolic
 • Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów z klas 5 – 8.
 • Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 5 – 6 oraz 7 – 8.
 • PREZENTACJA wykonana w Power Point, przesłana na adres: konkurs.pttk@gmail.com
 • Pierwszy slajd – strona tytułowa – powinien zawierać: nazwę konkursu, imię
  i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły.
 • Ostatni slajd – materiały źródłowe wykorzystane w prezentacji.
 • Prezentacja uczniów klas 5 – 6 powinna składać się z 10 slajdów, a klas 7 – 8 z 15 slajdów.
 • Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów proszę przesłać na dołączonej „KARCIE  ZGŁOSZENIA” (zał. nr 1) do dnia 10 grudnia 2021 r., a prace konkursowe oraz podpisane
  i zeskanowane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres: konkurs.pttk@gmail.com

 • Ocenie podlegać będzie interesujące przedstawienie tematu: „Kolej na PTTK!”
  – zgodność prezentacji z tematyką,
  – atrakcyjne i ciekawe ujęcie tematu wzbogacone ilustracjami, fotografiami itp.,
  – estetyka wykonania prezentacji.
 • Przesłane prezentacje stają się własnością organizatora konkursu.
 • Konkurs będzie wymieniony na świadectwie szkolnym.

 NAGRODY:

 • Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.
 • Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

 ZAKRES  KONKURSU:

 1. Różnorodność krajobrazów Polski i świata na tle działalności PTTK.
 2. Nawiązanie do form działalności PTTK, form turystyki kwalifikowanej, które mogą być uprawiana w danym krajobrazie.

KOMISJĘ  KONKURSOWĄ  STANOWIĄ:

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie – mgr Dorota Nowak – Maluchnik
 2. Nauczyciele SP 27 : mgr Barbara Kumor, mgr Barbara Zamojcin
 3. Przedstawiciele Rz. O. PTTK Rzeszów.

MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE:  https://70lat.pttk.pl/,  www. pttk.pl,   https://pttkrzeszow.pl/,   https://pttk.rzeszow.pl/

WYNIKI
XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK – 2020 r.

„70 lat poznajemy Polskę z PTTK”

MIEJSCE

IMIĘ
I NAZWISKO

KLASA

SZKOŁA

kategoria wiekowa: klasy 5 – 6

I

Bartosz Pytlak

6

SP 6

II

Bartosz Perec

5

SP 14

II

Bartosz Szlęzak

6

SP 2

III

Magdalena Mikulska

6

SP 18

kategoria wiekowa: klasy 7 – 8

I

Agata Łobos

8

SP 2

I

Jakub Pelc

7

SP 23

II

Aleksandra Kopacz

7

SP 31

II

Aleksandra Szeremeta

7

SP 23

III

Karolina Hul

8

SP 2

WYR

Karol Bylak

7

SP 5

WYR

Julia Gnatek

7

SP 10

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, SP 27 w  Rzeszowie,
Zarząd Oddziału  PTTK – Rzeszów

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów, którzy zajęli I miejsce w konkursie:

PYTLAK_BARTOSZ_SP_6

PELC_JAKUB_SP_23

ŁOBOS_AGATA_SP_2


WYNIKI

XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„2019 – Rok Młodych. Z PTTK wspólnym szlakiem”

KLASY V – VI

I miejsce:  Wilk Urszula – SP 6

II miejsce:  Zięba Matylda – SP 10

III miejsce:  Mróz Maksymilian – SP 14

KLASY VII – VIII

I miejsce:  Furman Kacper – SP 8
                 Falandysz Szymon – SP 19

II miejsce: Sierżęga Maciej – SP 6
                 Żukowska Kornelia – SP 27
                 Gaweł Zuzanna – SP 27

III miejsce: Świerczek Anna – SP 9
                  Wróbel Paweł – SP 16
                  Stanisz Kacper – SP 16

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 12.02.2020 r. o godz. 13.00
w siedzibie Rz.O.PTTK, ul. J. Matejki 2.

Zapraszamy laureatów wraz z opiekunami. Organizatorzy konkursu.

REGULAMIN
XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„2019 – Rok Młodych.
Z PTTK wspólnym szlakiem”.

Konkurs odbył się dnia 28 listopada 2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie.

CELE  KONKURSU:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i turystycznych uczniów.

 • Poznawanie najbliższego regionu – Rzeszowa i okolic.

 • Doskonalenie umiejętności przedmiotowych.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.

 • Propagowanie aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i uprawiania turystyki z PTTK.

 • Zapoznanie uczniów z historią oraz współczesną działalnością PTTK.

 • Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych.

FORMA  I  CZAS  TRWANIA  KONKURSU:

Konkurs będzie składał się z testu sprawdzającego wiedzę turystyczno – krajoznawczą.

Czas pisania testu – 60 minut. Ocena indywidualna prac uczestników.       

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Rzeszowa.

 • Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów z klas 5 – 8.

 • Konkurs będzie oceniany w II kategoriach wiekowych : klasy 5-6 oraz 7-8.

 • Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów przyjmuje sekretariat SP 27 na dołączonej  „KARCIE ZGŁOSZENIA” (zał. nr 1) do dnia 15 listopada 2019 r. pod adresem elektronicznym:  sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie uczestników wraz  z opiekunami  na godz. 7.45, do szatni SP 27. Uczestników prosimy o obuwie zmienne.

 NAGRODY:

 • Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.

 • Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

 ZAKRES  KONKURSU: 

 1. Historia PTTK ( data utworzenia, organizacje założycielskie).

 2. Siedziba i imię Oddziału PTTK Rzeszów .

 3. Oznakowanie szlaków turystycznych pieszych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych

  oraz szlaków dojściowych.

 4. Historia utworzenia szkolnych kół krajoznawczych – rok utworzenia, pierwotna oraz obecna nazwa kół, imię i nazwisko twórcy i organizatora szkolnych kół krajoznawczych.

 5. Główne atrakcje turystyczne wybranych miejsc naszego województwa (Bieszczady, Krosno, Odrzykoń, Rzeszów, Dynów, Pruchnik, Sanok, Przemyśl, Jarosław, Markowa, Pilzno, Żarnowiec, Czarnorzeki, Bóbrka, Łańcut, Krasiczyn, Solina, Bolestraszyce).

 6.  Oznaczenia i kolorystyka pieszych szlaków na mapie oraz czytanie mapy (obliczanie odległości rzeczywistej, odczytywanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej, znajomość kierunków geograficznych, ocena stopnia nachylenia terenu, obliczanie czasu przejścia trasy przy podanej prędkości).

 1. Imprezy turystyczne organizowane przez Oddział PTTK Rzeszów dla dzieci i młodzieży.

 2. Kiedy obchodzimy: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (21.02, od 1990 r.); Światowy Dzień Turystyki  (27.09, od 1979 r.)

 1. Znajomość skrótów i pełnych nazw odznak, które można zdobywać podczas wędrówek pieszych.

 2. Parki narodowe naszego województwa ( logo, siedziba, charakterystyczne miejsca ).

 3. Zachowanie turysty na szlaku. Wzywanie pomocy w górach. Ważne telefony.

 4. Nazwa i LOGO roku 2019 w PTTK.

 5. Formy turystyki kwalifikowanej ( piesza, górska, itd.)

Niezbędne przybory: przybory do pisania, linijka, ołówek, gumka, kredki o kolorach odpowiadających kolorom pieszych szlaków turystycznych, temperówka.

 KOMISJĘ  KONKURSOWĄ  STANOWIĄ:

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie – mgr Dorota Nowak – Maluchnik

 2. Nauczyciele SP 27 : mgr Barbara Kumor, mgr Barbara Zamojcin

 3. Przedstawiciele Rz. O. PTTK Rzeszów.

MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE:

 „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty” wyd. 2011r.,

www. pttk.pl;  www.pttk.rzeszow.pl; testy konkursowe z poprzednich lat

http://pttk.pl/publikacje/badz_turysta/abc_bezpiecznego_wedrowania.pdf

http://www.rzeszow.pl/turystyka

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/atrakcje

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki

http://www.mlodziez.pttk.pl/o-was/opiekunowie/skkt-pttk/zakladamy-kolo-klub/100-szkolne-kola-krajoznawczo-turystyczne-polskiego-towarzystwa-turystyczno-krajoznawczego-skkt-pttk-turystyczna-oferta-pttk-dla-uczniow-i-nauczycieli

https://abc-survival.pl/czytanie-mapy/


XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK  „2018 – NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI” – 


ORGANIZATORZY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, SP 27 w Rzeszowie

Zarząd Oddziału  PTTK – Rzeszów

LAUREACI XI KONKURSU
„2018 – NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI”

I MIEJSCE:

Zieliński Szymon – SP 2
Mróz Maksymilian – SP 14
Wróbel Paweł – SP 16

II MIEJSCE:

Wilk Urszula – SP 6
Furman Kacper – SP 8
Aleksandra Tomczyk – SP 10

III MIEJSCE:

Janusz Kacper – SP 3
Dziama Aurelia – SP 14
Żukowska Kornelia – SP 27
Trzeciak Weronika – SP 1 Nienadówka

CELE  KONKURSU:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i turystycznych uczniów.
 • Poznawanie najbliższego regionu – Rzeszowa i okolic.
 • Doskonalenie umiejętności przedmiotowych.
 • Pogłębianie wiedzy historycznej związanej ze 100.leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Kształtowanie postaw patriotycznych. Popularyzacja miejsc, osób i wydarzeń związanych z walką Polaków o niepodległość.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.
 • Propagowanie aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i uprawiania turystyki z PTTK.
 • Zapoznanie uczniów z historią oraz współczesną działalnością PTTK.
 • Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych.

FORMA  I  CZAS  TRWANIA  KONKURSU:

Konkurs będzie składał się z testu  sprawdzającego wiedzę turystyczno – krajoznawczą.

Czas pisania testu – 60 minut. Ocena indywidualna prac uczestników.

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Rzeszowa.
 • Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów z klas 5 – 8.
 • Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów przyjmuje sekretariat SP 27  na dołączonej
  „KARCIE ZGŁOSZENIA” (zał. nr 1) do dnia 9 listopada 2018r.
  pod adresem elektronicznym:  sekretariat@zszp6.rzeszow.pl
  17 748 26 10,   tel.  17 748 26 00
 • Konkurs odbędzie się dnia 22 listopada  2018 r. w Szkole Podstawowej nr 27  w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24
  w stołówce szkolnej, w godzinach: od  8.00 do 9.00.  

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie uczestników wraz  z opiekunami  na godz. 7.45, do szatni SP 27.
Uczestników prosimy o obuwie zmienne.

 NAGRODY:

 • Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.
 • Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

ZAKRES  KONKURSU: 

 1. Historia PTTK ( data utworzenia, organizacje założycielskie).
 2. Siedziba i imię Oddziału PTTK Rzeszów .
 3. Oznakowanie szlaków turystycznych pieszych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych
  oraz szlaków dojściowych.
 4. Okolicznościowe Odznaki PTTK, nazwy oraz informacje o nich :
  ilustopniowe są te odznaki, do kiedy i w jaki sposób można je zdobyć (na podstawie regulaminu). ODZNAKI:
  – „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”
  – „Na szlakach niepodległości” – Odznaka turystyczno-krajoznawcza PTTK.
 5. POMNIKI w Rzeszowie:
  – POMNIK CZYNU REWOLUCYJNEGO = POMNIK WALK REWOLUCYJNYCH
  – POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
  – POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH
  – POMNIK STRZELCÓW BUDZIWOJSKICH
  – POMNIK OFIAR TERRORU – POMNIK 10 RĄK
  – POMNIK PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ PODOKRĘGU RZESZÓW AK
  – POMNIK SYBIRAKÓW
  – POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  – POMNIK LEOPOLDA LISA – KULI
  – POMNIK WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

INFORMACJE O W/W POMNIKACH:
– jakie wydarzenie historyczne upamiętnia pomnik,
– kim była przedstawiona postać/postacie,
– jakie ma zasługi dla naszej Ojczyzny,
– gdzie w Rzeszowie znajduje się pomnik

 1. Główne atrakcje turystyczne wybranych miejsc naszego województwa (Bieszczady, Krosno, Odrzykoń, Rzeszów, Dynów, Pruchnik, Sanok, Przemyśl, Jarosław, Markowa, Pilzno, Żarnowiec, Czarnorzeki, Bóbrka, Łańcut, Krasiczyn, Solina, Bolestraszyce).
 2. Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie oraz odległości na mapie na podstawie skali, wyznaczanie kierunków świata bez przyrządów.
 3. Imprezy turystyczne organizowane przez Oddział PTTK Rzeszów dla dzieci i młodzieży.
 4. Kiedy obchodzimy: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (21.02. od 1990 r.) oraz Światowy Dzień Turystyki  (27.09. od 1979 r.)
 5. Znajomość skrótów i pełnych nazw odznak, które można zdobywać podczas wędrówek pieszych.
 6. Parki narodowe naszego województwa ( logo, siedziba, charakterystyczne miejsca ).
 7. Zachowanie turysty na szlaku. Wzywanie pomocy w górach. Ważne telefony.
 8. Nazwa i LOGO roku 2018 w PTTK.
 9. Formy turystyki kwalifikowanej ( piesza, górska, itd.)

Niezbędne przybory: przybory do pisania, linijka, klej 

KOMISJĘ  KONKURSOWĄ  STANOWIĄ:

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie – mgr Dorota Nowak – Maluchnik
 2. Nauczyciele SP 27 : mgr Barbara Kumor, mgr Barbara Zamojcin
 3. Przedstawiciele Rz. O. PTTK Rzeszów.

MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE:

www. pttk.pl;  www.pttk.rzeszow.pl; testy konkursowe z poprzednich lat
http://pttk.pl/publikacje/badz_turysta/abc_bezpiecznego_wedrowania.pdf
http://www.rzeszow.pl/turystyka 
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/atrakcje
http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa/pomniki
https://pamietajskadjestes.pl/miejsca-pamieci/polska/podkarpackie/rzeszow/
http://www.rodzina.pttk.pl/node/551
http://szlakaminiepodleglosci.pttk.pl/index.php/odznaki-turystyczne/8-materialy/3-odznaka-na-szlakach-niepodleglosci